Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Николай Ботушанов дм

Д-р Александър Ботушанов

За практиката

Д-р Николай Ботушанов д.м.

Сред основните приоритети на нашата практика е непрекъснато да повишаваме качеството на предлаганите услуги с инвестиция в допълнително обучение с прилагане на нови технологии и познания. Нуждите на пациента и високото качество на специализираната здравна помощ са от първостепенно значение. Разглеждаме различните проблеми и заболявания от гледна точка на причината за тяхната поява, като взимаме терапевтични и диагностични решения на базата на задълбочен анализ, функционална и образна диагностика при широк диференциално-диагностичен план.

Нашият екип

Д-р Николай Ботушанов д.м.

Специалност по Вътрешни болести, Ендокринология и Болести на обмяната

Завършва Езикова Гимназия Пловдив с профил английски език и Медицински Университет Пловдив. С придобити специалности по Вътрешни болести (1997г), Ендокринология и болести на Обмяната (2000г) и Магистратура по Здравен мениджмънт (2017г). От 1993г до 2013г ендокринолог в клиника  по Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ Св.Георги гр. Пловдив, от 2013г до 2020г налник отделение по Ендокринология и Болести на обмяната към МБАЛ Медлайн Клиник.

От 1997 година до момента преподавател към Медицински Универсистет Пловдив – главен асистент в катедра по Ендокринология. Научна степен Доктор по Медицина –  дисертация на тема “Характеристика на костните промени при пациенти със захарен диабет тип 1″ (2014г). Сетрификати и обучения в областта на ехорафия на щитовидна жлеза и предна шийна област, абдоминална ехография и остеодензитометрия.

Допълнителна квалификация в областта на щитовидна жлеза: През 2017г  “Международен курс за тиреоидна ултрасонография и минимално инвазивни процедури” при проф. Тереза Раго и Пауло Вити в Медицински Университет в Пиза, Италия. През 2019г “Ултразвукова диагностика на шийна област” при проф. Джаред Хоумър, Медициснки Уиниверситет в Манчестър, Англия. През 2019г проведено индивидуално обучение за тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при заболявания на щитовидната жлеза в Перуджа, Италия, под ръководството на проф. Пиерпаоло Де Фео.

Главен изследовател и ко-изследовател в редица клинични изпитвания свързани с обезитет, лечение на захарен диабет и усложненията му. С участия в български и международни форуми, симпозиуми и обучения. Член е на Българското дружество по Ендокринология, Българско дружество по Остеодензитометрия и Европейската Асоциация по изучаване на диабета.

Д-р Александър Ботушанов

Специалност по Ендокринология и болести на обмяната

Завършва Езикова Гимназия Пловдив с профил английски език и Медицински Университет Пловдив. С придобити специалност по Ендокринология и болести на Обмяната (2020г), Магистратура по Здравен мениджмънт (2017г) и Магистратура Мениджмънт на храните и храненето (2020г). Клиничен опит от 2015г до 2020г като специализант и в последствие специалист по ендокринология към МБАЛ Медлайн Клиник и УМБАЛ “Каспела”. От 2019 година до момента преподавател към Медицински Универсистет Пловдив – асистент в катедра по Пропедевтика на вътрешните болести.

Сетрификати и обучения в областта на ехография и тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидна жлеза и предна шийна област. През 2016г проведен курс за диабетно стъпало “Стъпка по стъпка при диабетното стъпало” IDF и УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” при проф. Цветалина Танкова, МУ-София.

Допълнителна квалификация в областта на щитовидна жлеза: През 2017г  “Международен курс за тиреоидна ултрасонография и минимално инвазивни процедури” при проф. Тереза Раго и Пауло Вити в Медицински Университет в Пиза, Италия. През 2019г “Ултразвукова диагностика на шийна област” при проф. Джаред Хоумър, Медициснки Уиниверситет в Манчестър, Англия. През 2019г проведено индивидуално обучение за тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при заболявания на щитовидната жлеза в Перуджа, Италия, под ръководството на проф. Пиерпаоло Де Фео. През 2019г проведени две индивидуални обучения за ехография и тънкоигленна аспирационна биопсия на щитовидна жлеза при доц. Боян Нончев към Медицински Университет Пловдив.

Ко-изследовател в пет клинични изпитвания свързани с обезитет, лечение на захарен диабет и усложненията му.

С участия в български и международни форуми, симпозиуми и обучения. Член е на Българското дружество по Ендокринология.

Предлагани услуги

Щитовидна жлеза

Цялостна диагностика, наблюдение и лечение при пациенти с огнищни и дифузни заболявания на щитовидната жлеза

Захарен диабет

Диагностика, превенция и профилактика при пациенти с преддиабетни нарушения, лечение и наблюдение при пациенти с установен захарен диабет

Хипофизарни заболявания

Диагностика и лечение при пациенти с пролактином, овариална дисфункция,  инфертилитет, хипогонадизъм

Надбъбречни заболявания

Диагностика, функционални изследвания и лечение при пациенти с ендокринни хипертонии и супраренални аденоми

Паратиреоидея

Диагностика, изследвания и лечение при заболявания на паращитовидни жлези и остеопороза

Ехографско изследване

Комплексна ехографска оценка на щитовидна жлеза, паратиреоидея и структури в предна шийна област

Ехография на шийна област

Esaote Mylab X6

Последно поколение италиански ехограф с пълни възможности в диагностиката на щитовидна жлеза и структурите на предна шийна област

Висока резолюция

Височестотен трансдюсер с възможност за детайлни изображения и прецизна диагностика

Promotal eMotio

Комфорт, ергономия и достъпност при ехографското изследване при пациента и екзаминатора

Допълнителна квалификация

Studio Tiroide prof. Pierpaolo DeFeo през Май 2019г

Индивидуално обучение за ехорафия, тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при възли на щитовидната жлеза при проф. Пиерпаоло Де Фео, Перуджа, Италия.

Лазерна аблация на тиреоидни възли Италия през Май 2019г

Практическо обучение – лазерна аблация на тиреоиден нодул при пациентка с проф. Пиерпаоло Де Фео и Джовани Гамбелунге, Перуджа, Италия.

Курс по мининвазивни процедури Италия 2017г

Обучение за тънкоиглена аспирациона биопсия, перкутано инжектиране на етанол и  лазерна аблация на тиреоидни възли при проф. Тереза Раго и Пауло Вити, Пиза, Италия.

Контакти и работен график

Регистратура тел. 0883 50 20 80

Прегледи и консултации се извършват единствено след предварително запазен час на регистратура в делничните дни от 10:00 до 17:00ч. спрямо посочения график.

д-р Николай Ботушанов д.м. тел. 0888 69 73 91

д-р Александър Ботушанов тел. 0883 37 99 47

Понеделник 13:00 до 17:30ч

Прегледи по НЗОК с направление

Вторник 13:45 до 15:20ч

Прегледи по НЗОК с направление

Сряда 13:00 до 18:00ч

Прегледи по НЗОК с направление

Четвъртък 14:00 до 18:00ч

Прегледи по НЗОК с направление

Петък

Вторник 15:30 до 19:00ч

Прегледи на свободен – платен прием

Петък 13:30 до 18:30ч

Прегледи на свободен – платен прием

Събота и Неделя

Почивни дни

6 + 11 =

д-р Ботушанов

Работа в условия на Covid-19

Засилени противоепидемични и санитаро-хигиенни мерки по време на Covid – 19:

  • Ще се извършват прегледи единствено след предварително записан час през по-голям интервал от време между отделните пациенти
  • Няма да бъдат допускани за преглед пациенти с температура или симптоми на вирусна инфекция
  • Влизането в кабинета ще се осъществява единствено по един и след напускане на предходния пациент, като придружители няма да бъдат допускани
  • Пациентите задължително да носят предпазни маски покриващи носа и устата
  • Задължително е използването на дезинфектант за ръце и поставяне на калцуни предоставени безплатно на входа

Уважаеми пациенти, призоваваме Ви да спазвате препоръките на институциите за превенция и да проявите лина отговорност към собственото си здраве и това на околните. Вярваме, че всички заедно ще успеем да ограничим разпространението на заболяването. Тези правила ще бъдат допълвани и коригирани според съответните промени в епидемиологичната обстановка.

Д-р Николай Ботушанов д.м.

Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

info@endomedconsult.com

ул. Радецки №3, гр. Пловдив

регистратура 0883 50 20 80

© EndoMED-Consult 2021