Д-Р БОТУШАНОВ

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

Записване на час на тел. 0883 50 20 80

в делничните дни от 8:00ч до 12:30ч

За практиката

Д-р Николай Ботушанов д.м.

Сред основните приоритети на нашата практика е непрекъснато да повишаваме качеството на предлаганите услуги с инвестиция в допълнително обучение с прилагане на нови технологии и познания. Нуждите на пациента и високото качество на специализираната здравна помощ са от първостепенно значение. Разглеждаме различните проблеми и заболявания от гледна точка на причината за тяхната поява, като взимаме терапевтични и диагностични решения на базата на задълбочен анализ, функционална и образна диагностика при широк диференциално-диагностичен план.

Работа в условия на Covid-19

От 22.07.2022г отново са в сила мерки срещу COVID-19

  • Пациентите и придружителите задължително трябва да носят предпазни маски покриващи носа и устата
  • Прегледи се извършват единствено след предварително записан час
  • Няма да бъдат допускани за преглед пациенти с температура или симптоми на вирусна инфекция
  • Задължително е използването на дезинфектант за ръце предоставен безплатно на входа

Уважаеми пациенти, призоваваме Ви да спазвате препоръките на институциите за превенция и да проявите лична отговорност към собственото си здраве и това на околните. Вярваме, че всички заедно ще успеем да ограничим разпространението на заболяването. 

Нашият екип

Д-р Николай Ботушанов д.м.

Специалност по Вътрешни болести, Ендокринология и Болести на обмяната

Завършва Езикова Гимназия Пловдив с профил английски език и Медицински Университет Пловдив. С придобити специалности по Вътрешни болести (1997г), Ендокринология и болести на Обмяната (2000г) и Магистратура по Здравен мениджмънт (2017г). От 1993г до 2013г ендокринолог в клиника  по Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ Св.Георги гр. Пловдив, от 2013г до 2020г налник отделение по Ендокринология и болести на обмяната към МБАЛ “Медлайн Клиник”.

От 1997 година до момента преподавател към Медицински Универсистет Пловдив – главен асистент в катедра по Ендокринология. Научна степен Доктор по Медицина –  дисертация на тема “Характеристика на костните промени при пациенти със захарен диабет тип 1″ (2014г). Сетрификати и обучения в областта на ехорафия на щитовидна жлеза и предна шийна област, абдоминална ехография и остеодензитометрия.

Допълнителна квалификация в областта на щитовидна жлеза: През 2017г  “Международен курс за тиреоидна ултрасонография и минимално инвазивни процедури” при проф. Тереза Раго и Пауло Вити в Медицински Университет в Пиза, Италия. През 2019г “Ултразвукова диагностика на шийна област” при проф. Джаред Хоумър, Медициснки Уиниверситет в Манчестър, Англия. През 2019г проведено индивидуално обучение за тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при заболявания на щитовидната жлеза в Перуджа, Италия, под ръководството на проф. Пиерпаоло Де Фео.

Главен изследовател и ко-изследовател в редица клинични изпитвания свързани с обезитет, остеопороза, лечение на захарен диабет и усложненията му. С участия в български и международни форуми, симпозиуми и обучения. Член е на Българското дружество по Ендокринология, Българско дружество по Остеодензитометрия и Европейската Асоциация по изучаване на диабета.

Д-р Александър Ботушанов

Специалност по Ендокринология и болести на обмяната

Завършва Езикова Гимназия Пловдив с профил английски език и Медицински Университет Пловдив. С придобити специалност по Ендокринология и болести на Обмяната (2020г), Магистратура по Здравен мениджмънт (2017г) и Магистратура Мениджмънт на храните и храненето (2020г). Клиничен опит като специализант и в последствие специалист по ендокринология към МБАЛ “Медлайн Клиник”, УМБАЛ “Каспела” и УМБАЛ “Св. Георги”. От 2019 година  асистент в катедра по Пропедевтика на вътрешните болести към Медицински Универсистет Пловдив.

Сетрификати и обучения в областта на ехография и тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидна жлеза и предна шийна област. През 2016г проведен курс за диабетно стъпало “Стъпка по стъпка при диабетното стъпало” IDF и УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” при проф. Цветалина Танкова, МУ-София.

Допълнителна квалификация в областта на щитовидна жлеза: През 2017г  “Международен курс за тиреоидна ултрасонография и минимално инвазивни процедури” при проф. Тереза Раго и Пауло Вити в Медицински Университет в Пиза, Италия. През 2019г “Ултразвукова диагностика на шийна област” при проф. Джаред Хоумър, Медициснки Уиниверситет в Манчестър, Англия. През 2019г проведено индивидуално обучение за тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при заболявания на щитовидната жлеза в Перуджа, Италия, под ръководството на проф. Пиерпаоло Де Фео. През 2019г проведени две индивидуални обучения за ехография и тънкоигленна аспирационна биопсия на щитовидна жлеза при доц. Боян Нончев към Медицински Университет Пловдив. През 2021г проведено обучение за ехография на шийна област под ръководството на проф. Кирил Христозов в УМБАЛ Св. Марина Медицински Университет Варна с придобита през 2022г квалификация за високоспециализирана дейност “Ехография на шийна област”. През 2022г завършено обучение за тънкоиглена аспирационна биопосия за шийна област под ръководството на проф. Кирил Христозов в УМБАЛ Св. Марина Медицински Университет Варна с придобита квалификация за високоспециализирана дейност “Тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол на щитовидна, паращитовидни жлези, лимфни възли и туморни формации в шийната област”.

Ко-изследовател в редица клинични изпитвания свързани с обезитет, лечение на захарен диабет и усложненията му.

С участия в български и международни форуми, симпозиуми и обучения. Член е на Българското дружество по Ендокринология, Съюз на учените в България.

Предлагани услуги

  • Специализираната практика по Ендокринология и болести на обмяната ръководена от д-р Николай Ботушанов е създадена през 2010г в насока диагностика и лечение на ендокринни болести. Предлагаме консултации при пациенти с нарушения в кръвната захар, метаболитен синдром, установен захарен диабет, надбъбречни заболявания, остеопороза, нарушения в калциево-фосфорната обмяна и по-специално при пациенти със заболявания на щитовидната жлеза, паращитовидните жлези и лимфните възли в шийна област.

 

  • Извършват се специализирани ендокринологични медицински консултации, ултразвуково изследване на жлезите с вътрешна секреция и по-специално на щитовидната жлеза включително и тънкоиглена аспирационна биопсия с цитологично изследване.  

Ехографско изследване

Esaote Mylab X8eXP

Последно поколение италиански ехограф от най-висок клас с пълни възможности в диагностиката на щитовидна жлеза, структури на предна шийна област и коремни органи.

Висока резолюция

Височестотен 15MHz линеен трансдюсер и 8MHz конвексен трансдюсер с възможност за детайлни изображения и прецизна диагностика при налична strain и shear-wave еластография.

Promotal eMotio

Напълно електрическа медициснка кушетка, осигуряваща лесно качване на пациента без стъпала при оптимална позиция с хиперекстензия на шията и същевременно удобство.

Микро-васкуларизация

Micro-V: визуализиране на капилярна микроваскуларизация, с по-големи детайли и чувствителност спрямо обикновенната доплерова цветна сонография.

ElaXto (strain)

Измерване на твърдостта на различни тъкани и лезии чрез метод на компресионна еластография с цветово картографиране и сравнение на отделни зони.

Q-ElaXto 2D (shear-wave)

Обективно измерване на твърдостта на различни тъкани и лезии в сравними мерни единици (kPA и m/s) чрез метод на генериран от апарата ултразвуков плоско-вълнов импулс.

Допълнителна квалификация

Studio Tiroide prof. Pierpaolo DeFeo през Май 2019г

Индивидуално обучение за ехорафия, тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при възли на щитовидната жлеза при проф. Пиерпаоло Де Фео, Перуджа, Италия.

Лазерна аблация на тиреоидни възли Италия през Май 2019г

Практическо обучение – лазерна аблация на тиреоиден нодул при пациентка с проф. Пиерпаоло Де Фео и Джовани Гамбелунге, Перуджа, Италия.

Курс по мининвазивни процедури Италия 2017г

Обучение за тънкоиглена аспирациона биопсия, перкутано инжектиране на етанол и  лазерна аблация на тиреоидни възли при проф. Тереза Раго и Пауло Вити, Пиза, Италия.

Контакти и работен график

Регистратура тел. 0883 50 20 80

Прегледи и консултации се извършват единствено след предварително запазен час на регистратура в делничните дни от 08:00 до 12:30ч. спрямо посочения график.

д-р Николай Ботушанов д.м. тел. 0888 69 73 91

д-р Александър Ботушанов тел. 0883 37 99 47

График при д-р Николай Ботушанов д.м.

Прегледи по НЗОК
Понеделник
12:00-18:30ч
Сряда
12:00-18:00ч
Прегледи на платен прием
Вторник
12:30-18:30ч
Петък
12:30-18:30ч

График при д-р Александър Ботушанов

Прегледи по НЗОК
Вторник
08:00-12:00ч
Четвъртък
12:00-18:00ч
Петък
08:00-12:00ч
Почивни дни
Събота и Неделя
почивни дни

11 + 2 =

д-р Ботушанов

Ценоразпис

ПЪРВИЧЕН ПЛАТЕН ПРЕГЛЕД

ЦЕНА 90ЛВ

Включва подробна история на сегашното заболяване, както и на минали, съпровождащи и фамилни заболявания, снемане на пълен ендокринологичен статус, ехографски преглед на предна шийна област и/или кормени органи при показания, еластография (плоско вълнова и компресионна), оценка на микроваскуларизация на приложими възли в щитовидната жлеза, поставяне на диагноза, обсъждане на заболяването и възможните варианти за лечение с пациента, както и предписване на терапевтична програма. Когато не е възможно диагнозата да бъде уточнена в момента на прегледа или когато се подозират съпровождащи заболявания, се назначават допълнителни изследвания. Резултатите от прегледа и изследванията се въвеждат в защитена компютърна програма и се съхраняват безсрочно. При повторен преглед процедурата се повтаря и по този начин се оформя картон на пациента. Ориентировъчната продължителност на първичния преглед е 30 минути.

ВТОРИЧЕН ПЛАТЕН ПРЕГЛЕД

ЦЕНА 40ЛВ

Вторичен преглед се осъществява в рамките на до 60 календарни дни от преходен първичен преглед. Включват се разглеждане и интерпретация на резултати от изследвания назначени при първичен преглед, анамнеза на еволюцията на заболяването, актуален ендокринологичен статус и уточняване на терапевтичната стратегия. Обсъждането на новопоявил се ендокринологичен проблем, който няма връзка с лечението или с лекуваното заболяване, се таксува като първичен преглед. Ориентировъчната продължителност на вторичния преглед е 15 минути.

* При бременни пациентки с ендокринологично заболяване / Автоимунен тиреоидит на Хашимото, Базедова болест, Гестационен диабет и др./ с оглед необходимостта от по-често проследяване, след първичния преглед, всички последващи контролни прегледи се таксуват като вторични за целия срок на бременността.

** Всички последващи контролни платени прегледи се таксуват като вторични и при пациентите с Базедова болест, тиреоидит на Хашимото и захарен диабет до постигане на терапевтичните цели при спазени препоръчани интервали за изследване и назначено терапевтично поведение.

*** При използване на направление №3 по НЗОК след първичен или вторичен платен преглед гореизброените условия не важат, като последващият преглед се таксува като първичен спрямо актуалния ценоразпис.

Потребителска такса за пациенти по НЗОК с направление №3

ЦЕНА 2.90ЛВ

От потребителска такса са освободени пациентите със заболявания, включени в Приложение „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“

 

При нас може да заплатите на ПОС терминал

За пациентите използващи допълнително здравно осигуряване може да бъде издадена фактура и копие от амбулаторния лист, което да послужи пред застрахователя.

Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

info@endomedconsult.com

ул. Радецки №3, гр. Пловдив

регистратура 0883 50 20 80

© EndoMED-Consult 2023