За центъра

Д-р Николай Ботушанов д.м.

Сред основните приоритети на нашата практика е непрекъснато да повишаваме качеството на предлаганите услуги с инвестиция в допълнително обучение с прилагане на нови технологии и познания. Нуждите на пациента и високото качество на специализираната здравна помощ са от първостепенно значение. Разглеждаме различните проблеми и заболявания от гледна точка на причината за тяхната поява, като взимаме терапевтични и диагностични решения на базата на задълбочен анализ, функционална и образна диагностика при широк диференциално-диагностичен план.

nikolay botushanov

Нашият екип

nikolay botushanov

Д-р Николай Ботушанов д.м.

Специалност по Вътрешни болести

Специалност по Ендокринология и болести на обмяната

Магистър Здравен Мениджмънт

Доктор по медицина

Главен асистент към катедра Ендокринология МУ-Пловдив

Главен лекар в ендокринологичен център д-р Ботушанов
Научете още за д-р Николай Ботушанов д.м.

Завършва Езикова Гимназия Пловдив с профил английски език и Медицински Университет Пловдив. С придобити специалности по Вътрешни болести (1997г), Ендокринология и болести на Обмяната (2000г) и Магистратура по Здравен мениджмънт (2017г). От 1993г до 2013г ендокринолог в клиника  по Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ Св.Георги гр. Пловдив, от 2013г до 2020г налник отделение по Ендокринология и болести на обмяната към МБАЛ “Медлайн Клиник”.

От 1997 година до момента преподавател към Медицински Универсистет Пловдив – главен асистент в катедра по Ендокринология. Научна степен Доктор по Медицина –  дисертация на тема “Характеристика на костните промени при пациенти със захарен диабет тип 1″ (2014г). Сетрификати и обучения в областта на ехорафия на щитовидна жлеза и предна шийна област, абдоминална ехография и остеодензитометрия.

Допълнителна квалификация в областта на щитовидна жлеза: През 2017г  “Международен курс за тиреоидна ултрасонография и минимално инвазивни процедури” при проф. Тереза Раго и Пауло Вити в Медицински Университет в Пиза, Италия. През 2019г “Ултразвукова диагностика на шийна област” при проф. Джаред Хоумър, Медициснки Уиниверситет в Манчестър, Англия. През 2019г проведено индивидуално обучение за тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при заболявания на щитовидната жлеза в Перуджа, Италия, под ръководството на проф. Пиерпаоло Де Фео.

Главен изследовател и ко-изследовател в редица клинични изпитвания свързани с обезитет, остеопороза, лечение на захарен диабет и усложненията му. С участия в български и международни форуми, симпозиуми и обучения. Член е на Българското дружество по Ендокринология, Българско дружество по Остеодензитометрия и Европейската Асоциация по изучаване на диабета.

aleksandar botushanov

Д-р Александър Ботушанов

Специалност по Ендокринология и болести на обмяната

Магистър Здравен Мениджмънт

Магистър Мениджмънт на Храните и храненето

ВСД  – Ехография на шийна област

ВСД – Тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол на щитовидна, паращитовидни жлези, лимфни възли и туморни формации в шийната област

Асистент към катедра Пропедветика на Вътрешните болести МУ-Пловдив

Управител и консултант в ендокринологичен център д-р Ботушанов
Научете още за д-р Александър Ботушанов

Завършва Езикова Гимназия Пловдив с профил английски език и Медицински Университет Пловдив. С придобити специалност по Ендокринология и болести на Обмяната (2020г), Магистратура по Здравен мениджмънт (2017г) и Магистратура Мениджмънт на храните и храненето (2020г). Клиничен опит като специализант и в последствие специалист по ендокринология към МБАЛ “Медлайн Клиник”, УМБАЛ “Каспела” и УМБАЛ “Св. Георги”. От 2019 година  асистент в катедра по Пропедевтика на вътрешните болести към Медицински Универсистет Пловдив.

Сетрификати и обучения в областта на ехография и тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидна жлеза и предна шийна област. През 2016г проведен курс за диабетно стъпало “Стъпка по стъпка при диабетното стъпало” IDF и УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” при проф. Цветалина Танкова, МУ-София.

Допълнителна квалификация в областта на щитовидна жлеза: През 2017г  “Международен курс за тиреоидна ултрасонография и минимално инвазивни процедури” при проф. Тереза Раго и Пауло Вити в Медицински Университет в Пиза, Италия. През 2019г “Ултразвукова диагностика на шийна област” при проф. Джаред Хоумър, Медициснки Уиниверситет в Манчестър, Англия. През 2019г проведено индивидуално обучение за тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при заболявания на щитовидната жлеза в Перуджа, Италия, под ръководството на проф. Пиерпаоло Де Фео. През 2019г проведени две индивидуални обучения за ехография и тънкоигленна аспирационна биопсия на щитовидна жлеза при доц. Боян Нончев към Медицински Университет Пловдив. През 2021г проведено обучение за ехография на шийна област под ръководството на проф. Кирил Христозов в УМБАЛ Св. Марина Медицински Университет Варна с придобита през 2022г квалификация за високоспециализирана дейност “Ехография на шийна област”. През 2022г завършено обучение за тънкоиглена аспирационна биопосия за шийна област под ръководството на проф. Кирил Христозов в УМБАЛ Св. Марина Медицински Университет Варна с придобита квалификация за високоспециализирана дейност “Тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол на щитовидна, паращитовидни жлези, лимфни възли и туморни формации в шийната област”.

Ко-изследовател в редица клинични изпитвания свързани с обезитет, лечение на захарен диабет и усложненията му.

С участия в български и международни форуми, симпозиуми и обучения. Член е на Българското дружество по Ендокринология, Съюз на учените в България.

 

Предлагани услуги

  • Специализираната практика по Ендокринология и болести на обмяната ръководена от д-р Николай Ботушанов е създадена през 2010г в насока диагностика и лечение на ендокринни болести. Предлагаме консултации при пациенти с нарушения в кръвната захар, метаболитен синдром, установен захарен диабет, надбъбречни заболявания, остеопороза, нарушения в калциево-фосфорната обмяна и по-специално при пациенти със заболявания на щитовидната жлеза, паращитовидните жлези и лимфните възли в шийна област.

 

  • Извършват се специализирани ендокринологични медицински консултации, ултразвуково изследване на жлезите с вътрешна секреция и по-специално на щитовидната жлеза включително и тънкоиглена аспирационна биопсия с цитологично изследване.  

Ехографско изследване

botushanov esaote ultrasound

Esaote MyLab X90

Най-висок експертен клас, последно поколение, италиански ехограф с пълни възможности в диагностиката на щитовидна жлеза, структури на предна шийна област, коремни органи и женско здраве.

Висока резолюция

Височестотен 25MHz линеен трансдюсер и 8MHz конвексен трансдюсер с възможност за детайлни изображения и прецизна диагностика при налична strain и shear-wave еластография.

botushanov esaote ultrasound

Promotal eMotio

Напълно електрическа медициснка кушетка, осигуряваща лесно качване на пациента без стъпала при оптимална позиция с хиперекстензия на шията и същевременно удобство.

Микро-васкуларизация

Micro-V: визуализиране на капилярна микроваскуларизация, с по-големи детайли и чувствителност спрямо обикновенната доплерова цветна сонография.

ElaXto (strain)

Измерване на твърдостта на различни тъкани и лезии чрез метод на компресионна еластография с цветово картографиране и сравнение на отделни зони.

Q-ElaXto 2D (shear-wave)

Обективно измерване на твърдостта на различни тъкани и лезии в сравними мерни единици (kPA и m/s) чрез метод на генериран от апарата ултразвуков плоско-вълнов импулс.

Допълнителна квалификация

Studio Tiroide prof. Pierpaolo DeFeo през Май 2019г

Индивидуално обучение за ехорафия, тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при възли на щитовидната жлеза при проф. Пиерпаоло Де Фео, Перуджа, Италия.

Лазерна аблация на тиреоидни възли Италия през Май 2019г

Практическо обучение – лазерна аблация на тиреоиден нодул при пациентка с проф. Пиерпаоло Де Фео и Джовани Гамбелунге, Перуджа, Италия.

Курс по мининвазивни процедури Италия 2017г

Обучение за тънкоиглена аспирациона биопсия, перкутано инжектиране на етанол и  лазерна аблация на тиреоидни възли при проф. Тереза Раго и Пауло Вити, Пиза, Италия.

Контакти и работен график

тел. 0883 50 20 80 и 032 800 954

Прегледи и консултации се извършват единствено планово след предварително записан час на регистратура в делничните дни от 09:00 до 18:00ч. Въпреки стремежа към максимално спазване на определените часове с оглед естеството на работата са възможни закъснения, като в този случай запазеният от вас час гарантира поредността на прегледите. В случай на спешност се обърнете към Вашият личен лекар или най-близкото лечебно заведение за болнична помощ.

Записване на час онлайн

Уважаеми пациенти, може да използвате възможността за онлайн записване на час – https://botushanov.setmore.com/ При записване на час с направление №3 по НЗОК моля да посочите НРН (националния референтен номер) в полето за регистрация. При онлайн записване на час преглед ние ще се свържем с Вас за потвърждение. Всички пациенти ще получат напомнящо съобщение и е-мейл преди датата за прегледа.

Прегледи по НЗОК с направление №3 се извършват единствено при д-р Александър Ботушанов след предварително записан час и валиден национален референтен номер (НРН) на е-направление.

7 + 4 =

д-р Александър Ботушанов
Понеделник (договор с НЗОК)
08:30-14:00
Вторник (договор с НЗОК)
08:30-14:00
Сряда (платен прием)
10:00-18:00
Четвъртък (договор с НЗОК)
08:30-14:00
Петък (договор с НЗОК)
14:00-18:00
Събота и неделя
почивни дни
д-р Николай Ботушанов
Понеделник (платен прием)
14:30-18:30
Вторник (платен прием)
14:30-18:30
Сряда (платен прием)
10:00-18:00
Четвъртък (платен прием)
14:30-18:30
Петък (платен прием)
10:00-14:00
Събота и неделя
почивни дни

д-р Ботушанов

Ценоразпис

ПЪРВИЧЕН ПЛАТЕН ПРЕГЛЕД (КОНСУЛТАЦИЯ)

ЦЕНА 100ЛВ

Включва подробна история на сегашното заболяване, както и на минали, съпровождащи и фамилни заболявания, снемане на пълен ендокринологичен статус, поставяне на диагноза, обсъждане на заболяването и възможните варианти за лечение с пациента, както и предписване на терапевтична програма. Когато не е възможно диагнозата да бъде уточнена в момента на прегледа или когато се подозират съпровождащи заболявания, се назначават допълнителни изследвания. Резултатите от прегледа и изследванията се въвеждат в защитена компютърна програма и се съхраняват безсрочно. При повторен преглед процедурата се повтаря и по този начин се оформя картон на пациента. Ориентировъчната продължителност на първичния преглед е 30 минути.

ВТОРИЧЕН ПЛАТЕН ПРЕГЛЕД (КОНСУЛТАЦИЯ)

ЦЕНА 50ЛВ

Вторичен преглед се осъществява в рамките на до 60 календарни дни от преходен първичен или последващ вторичен преглед. Включват се разглеждане и интерпретация на резултати от изследвания назначени при първичен преглед, анамнеза на еволюцията на заболяването, актуален ендокринологичен статус и уточняване на терапевтичната стратегия. Обсъждането на новопоявил се ендокринологичен проблем, който няма връзка с лечението или с лекуваното заболяване, се таксува като първичен преглед. Ориентировъчната продължителност на вторичния преглед е 15 минути.

ПРОСЛЕДЯВАЩА КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ТИРЕОИДНО ЗАБОЛЯВАНЕ ИЗВЪН БРЕМЕННОСТ

ЦЕНА 50ЛВ

Проследяваща консултация при заболяване на щитовидната жлеза с адаптиране на лечение (с периодичност до 60 дни спрямо първично или последващо посещение) извън бременност без ехография на щитовидна жлеза.

ПРОСЛЕДЯВАЩА КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ЕНДОКРИНОЛОГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ ПРИ БРЕМЕННОСТ

ЦЕНА 50ЛВ

Проследяваща консултация на ендокринологичен проблем по време на бременност (с периодичност до 45 дни спрямо първично или последващо посещение) без ехография на щитовидна жлеза.

ЕХОГРАФИЯ НА ПРЕДНА ШИЙНА ОБЛАСТ (ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА)

ЦЕНА 20ЛВ

Единствено в комбинация с първичен, вторичен преглед (консултация) или проследяваща консултация. Ехографски преглед на предна шийна област, еластография (плоско вълнова и компресионна), оценка на микроваскуларизация на приложими възли в щитовидната жлеза.

ТЪНКОИГЛЕНА АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

ЦЕНА 100ЛВ

Извършва се единствено след проведен първичен преглед и установени индикации за провеждане на възли в щитовидната жлеза или структури на предна шийна област. Цената включва взимане на биопсичен цитологичен материал от една формация под ехографски контрол с изготвяне на препаратите до 10бр стъкла с или без приготвяне на смив. В цената е включено вторичното посещение за коментар на получените цитологични резултати и определяне на последващо поведение. Не се включват: транспорт до патологоанатомична лаборатория, цитологично изследване и резултат. Изготвянето на смив за тиреоглобулин, калцитонин, паратхормон и др. се таксува спрямо актуалния ценоразпис на лабораторията провеждаща изследването.

 

Потребителска такса за пациенти по НЗОК с направление №3

ЦЕНА 2.90ЛВ

От потребителска такса са освободени пациентите със заболявания, включени в Приложение „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“

 

Запазваме си правото за промени в ценоразписа без предварително обявление!

При нас може да заплатите на ПОС терминал

За пациентите използващи допълнително здравно осигуряване може да бъде издадена фактура и копие от амбулаторния лист, което да послужи пред застрахователя.

© АИПСИМПЕБО ЕНДО МЕД КОНСУЛТ-2020 ЕООД 2024