Д-Р БОТУШАНОВ

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

Записване на час за консултация

тел. 0883 50 20 80 или 032 800 954

За практиката

Д-р Николай Ботушанов д.м.

Сред основните приоритети на нашата практика е непрекъснато да повишаваме качеството на предлаганите услуги с инвестиция в допълнително обучение с прилагане на нови технологии и познания. Нуждите на пациента и високото качество на специализираната здравна помощ са от първостепенно значение. Разглеждаме различните проблеми и заболявания от гледна точка на причината за тяхната поява, като взимаме терапевтични и диагностични решения на базата на задълбочен анализ, функционална и образна диагностика при широк диференциално-диагностичен план.

Нашият екип

Д-р Николай Ботушанов д.м.

Специалност по Вътрешни болести, Ендокринология и Болести на обмяната

Завършва Езикова Гимназия Пловдив с профил английски език и Медицински Университет Пловдив. С придобити специалности по Вътрешни болести (1997г), Ендокринология и болести на Обмяната (2000г) и Магистратура по Здравен мениджмънт (2017г). От 1993г до 2013г ендокринолог в клиника  по Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ Св.Георги гр. Пловдив, от 2013г до 2020г налник отделение по Ендокринология и болести на обмяната към МБАЛ “Медлайн Клиник”.

От 1997 година до момента преподавател към Медицински Универсистет Пловдив – главен асистент в катедра по Ендокринология. Научна степен Доктор по Медицина –  дисертация на тема “Характеристика на костните промени при пациенти със захарен диабет тип 1″ (2014г). Сетрификати и обучения в областта на ехорафия на щитовидна жлеза и предна шийна област, абдоминална ехография и остеодензитометрия.

Допълнителна квалификация в областта на щитовидна жлеза: През 2017г  “Международен курс за тиреоидна ултрасонография и минимално инвазивни процедури” при проф. Тереза Раго и Пауло Вити в Медицински Университет в Пиза, Италия. През 2019г “Ултразвукова диагностика на шийна област” при проф. Джаред Хоумър, Медициснки Уиниверситет в Манчестър, Англия. През 2019г проведено индивидуално обучение за тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при заболявания на щитовидната жлеза в Перуджа, Италия, под ръководството на проф. Пиерпаоло Де Фео.

Главен изследовател и ко-изследовател в редица клинични изпитвания свързани с обезитет, остеопороза, лечение на захарен диабет и усложненията му. С участия в български и международни форуми, симпозиуми и обучения. Член е на Българското дружество по Ендокринология, Българско дружество по Остеодензитометрия и Европейската Асоциация по изучаване на диабета.

Д-р Александър Ботушанов

Специалност по Ендокринология и болести на обмяната

Завършва Езикова Гимназия Пловдив с профил английски език и Медицински Университет Пловдив. С придобити специалност по Ендокринология и болести на Обмяната (2020г), Магистратура по Здравен мениджмънт (2017г) и Магистратура Мениджмънт на храните и храненето (2020г). Клиничен опит като специализант и в последствие специалист по ендокринология към МБАЛ “Медлайн Клиник”, УМБАЛ “Каспела” и УМБАЛ “Св. Георги”. От 2019 година  асистент в катедра по Пропедевтика на вътрешните болести към Медицински Универсистет Пловдив.

Сетрификати и обучения в областта на ехография и тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидна жлеза и предна шийна област. През 2016г проведен курс за диабетно стъпало “Стъпка по стъпка при диабетното стъпало” IDF и УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” при проф. Цветалина Танкова, МУ-София.

Допълнителна квалификация в областта на щитовидна жлеза: През 2017г  “Международен курс за тиреоидна ултрасонография и минимално инвазивни процедури” при проф. Тереза Раго и Пауло Вити в Медицински Университет в Пиза, Италия. През 2019г “Ултразвукова диагностика на шийна област” при проф. Джаред Хоумър, Медициснки Уиниверситет в Манчестър, Англия. През 2019г проведено индивидуално обучение за тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при заболявания на щитовидната жлеза в Перуджа, Италия, под ръководството на проф. Пиерпаоло Де Фео. През 2019г проведени две индивидуални обучения за ехография и тънкоигленна аспирационна биопсия на щитовидна жлеза при доц. Боян Нончев към Медицински Университет Пловдив. През 2021г проведено обучение за ехография на шийна област под ръководството на проф. Кирил Христозов в УМБАЛ Св. Марина Медицински Университет Варна с придобита през 2022г квалификация за високоспециализирана дейност “Ехография на шийна област”. През 2022г завършено обучение за тънкоиглена аспирационна биопосия за шийна област под ръководството на проф. Кирил Христозов в УМБАЛ Св. Марина Медицински Университет Варна с придобита квалификация за високоспециализирана дейност “Тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол на щитовидна, паращитовидни жлези, лимфни възли и туморни формации в шийната област”.

Ко-изследовател в редица клинични изпитвания свързани с обезитет, лечение на захарен диабет и усложненията му.

С участия в български и международни форуми, симпозиуми и обучения. Член е на Българското дружество по Ендокринология, Съюз на учените в България.

Предлагани услуги

  • Специализираната практика по Ендокринология и болести на обмяната ръководена от д-р Николай Ботушанов е създадена през 2010г в насока диагностика и лечение на ендокринни болести. Предлагаме консултации при пациенти с нарушения в кръвната захар, метаболитен синдром, установен захарен диабет, надбъбречни заболявания, остеопороза, нарушения в калциево-фосфорната обмяна и по-специално при пациенти със заболявания на щитовидната жлеза, паращитовидните жлези и лимфните възли в шийна област.

 

  • Извършват се специализирани ендокринологични медицински консултации, ултразвуково изследване на жлезите с вътрешна секреция и по-специално на щитовидната жлеза включително и тънкоиглена аспирационна биопсия с цитологично изследване.  

Ехографско изследване

Esaote Mylab X8eXP

Последно поколение италиански ехограф от най-висок клас с пълни възможности в диагностиката на щитовидна жлеза, структури на предна шийна област и коремни органи.

Висока резолюция

Височестотен 15MHz линеен трансдюсер и 8MHz конвексен трансдюсер с възможност за детайлни изображения и прецизна диагностика при налична strain и shear-wave еластография.

Promotal eMotio

Напълно електрическа медициснка кушетка, осигуряваща лесно качване на пациента без стъпала при оптимална позиция с хиперекстензия на шията и същевременно удобство.

Микро-васкуларизация

Micro-V: визуализиране на капилярна микроваскуларизация, с по-големи детайли и чувствителност спрямо обикновенната доплерова цветна сонография.

ElaXto (strain)

Измерване на твърдостта на различни тъкани и лезии чрез метод на компресионна еластография с цветово картографиране и сравнение на отделни зони.

Q-ElaXto 2D (shear-wave)

Обективно измерване на твърдостта на различни тъкани и лезии в сравними мерни единици (kPA и m/s) чрез метод на генериран от апарата ултразвуков плоско-вълнов импулс.

Допълнителна квалификация

Studio Tiroide prof. Pierpaolo DeFeo през Май 2019г

Индивидуално обучение за ехорафия, тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при възли на щитовидната жлеза при проф. Пиерпаоло Де Фео, Перуджа, Италия.

Лазерна аблация на тиреоидни възли Италия през Май 2019г

Практическо обучение – лазерна аблация на тиреоиден нодул при пациентка с проф. Пиерпаоло Де Фео и Джовани Гамбелунге, Перуджа, Италия.

Курс по мининвазивни процедури Италия 2017г

Обучение за тънкоиглена аспирациона биопсия, перкутано инжектиране на етанол и  лазерна аблация на тиреоидни възли при проф. Тереза Раго и Пауло Вити, Пиза, Италия.

Контакти и работен график

Регистратура тел. 0883 50 20 80 и 032 800 954

Прегледи и консултации се извършват единствено след предварително записан час на регистратура в делничните дни от 10:00 до 17:00ч. Въпреки стремежа към максимално спазвамене на определенелените часове са възможни закъснения, като в този случай запазеният от вас час гарантира поредността на прегледите.

Прегледи по НЗОК с направление №3 се извършват единствено при д-р Александър Ботушанов след предварително записан час и валиден национален референтен номер (НРН) на е-направление.

ВАЖНО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С НАПРАВЛЕНИЕ !

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ, ЛИПСВА ОТПУСНАТ РЕГУЛАТИВЕН СТАНДАРТ ОТ НЗОК ЗА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНA ДЕЙНОСТ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ. В ТАЗИ ВРЪЗКА НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАЗНАЧВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО НЗОК, КАКТО И ИЗДАВАНЕ НА НАПРАВЛЕНИЯ КЪМ ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ. НА ТОЗИ ЕТАП ВСИЧКИ ПРЕПОРЪЧАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕГЛЕДА ЩЕ БЪДАТ НАЗНАЧЕНИ КАТО ПЛАТЕНИ В СЪОТВЕТНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВАШ ИЗБОР. БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕТО!

11 + 13 =

График при д-р Николай Ботушанов д.м.

Платени прегледи
Понеделник
15:00-18:00ч
Вторник
15:00-18:00ч
Сряда
10:00-13:00ч
Четвъртък
15:00-18:00ч
Петък
10:00-13:00ч
Събота и Неделя
почивни дни

График при д-р Александър Ботушанов

Прегледи по НЗОК
Понеделник
10:00-14:00ч
Вторник
10:00-14:00ч
Сряда
14:00-18:00ч
Четвъртък
10:00-14:00ч
Петък
14:00-18:00ч
Събота и Неделя
почивни дни

д-р Ботушанов

Ценоразпис

ПЪРВИЧЕН ПЛАТЕН ПРЕГЛЕД

ЦЕНА 90ЛВ

Включва подробна история на сегашното заболяване, както и на минали, съпровождащи и фамилни заболявания, снемане на пълен ендокринологичен статус, ехографски преглед на предна шийна област и/или кормени органи при показания, еластография (плоско вълнова и компресионна), оценка на микроваскуларизация на приложими възли в щитовидната жлеза, поставяне на диагноза, обсъждане на заболяването и възможните варианти за лечение с пациента, както и предписване на терапевтична програма. Когато не е възможно диагнозата да бъде уточнена в момента на прегледа или когато се подозират съпровождащи заболявания, се назначават допълнителни изследвания. Резултатите от прегледа и изследванията се въвеждат в защитена компютърна програма и се съхраняват безсрочно. При повторен преглед процедурата се повтаря и по този начин се оформя картон на пациента. Ориентировъчната продължителност на първичния преглед е 30 минути.

ВТОРИЧЕН ПЛАТЕН ПРЕГЛЕД

ЦЕНА 45ЛВ

Вторичен преглед се осъществява в рамките на до 60 календарни дни от преходен първичен или последващ вторичен преглед. Включват се разглеждане и интерпретация на резултати от изследвания назначени при първичен преглед, анамнеза на еволюцията на заболяването, актуален ендокринологичен статус и уточняване на терапевтичната стратегия. Обсъждането на новопоявил се ендокринологичен проблем, който няма връзка с лечението или с лекуваното заболяване, се таксува като първичен преглед. Ориентировъчната продължителност на вторичния преглед е 15 минути.

* При използване на направление №3 по НЗОК след първичен или вторичен платен преглед гореизброените условия не важат, като последващият платен преглед се таксува като първичен спрямо актуалния ценоразпис.

ТЪНКОИГЛЕНА АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

ЦЕНА 80ЛВ

Извършва се единствено след проведен първичен преглед и установени индикации за провеждане на възли в щитовидната жлеза или структури на предна шийна област. Цената включва взимане на биопсичен цитологичен материал от една формация под ехографски контрол с изготвяне на препаратите до 10бр стъкла с или без приготвяне на смив. В цената е включено вторичното посещение за коментар на получените цитологични резултати и определяне на последващо поведение. Не се включват: транспорт до патологоанатомична лаборатория, цитологично изследване и резултат. Изготвянето на смив за тиреоглобулин, калцитонин, паратхормон и др. се таксува спрямо актуалния ценоразпис на лабораторията провеждаща изследването.

 

Потребителска такса за пациенти по НЗОК с направление №3

ЦЕНА 2.90ЛВ

От потребителска такса са освободени пациентите със заболявания, включени в Приложение „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“

 

Запазваме си правото за промени в ценоразписа без предварително обявление!

При нас може да заплатите на ПОС терминал

За пациентите използващи допълнително здравно осигуряване може да бъде издадена фактура и копие от амбулаторния лист, което да послужи пред застрахователя.

Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

info@endomedconsult.com

ул. Радецки №3, гр. Пловдив

тел. 0883 50 20 80 и 032 800 954

© EndoMED-Consult 2023